DisclaimerMentions juridiques

 

Disclaimer

Hella Gutmann Solutions GmbH zorgt voor een voortdurende actualizering van de inhouden op deze homepage. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen de gegevens echter ten dele niet meer actueel zijn. Aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en/of volledigheid van de toegankelijk gemaakte informaties kan daarom niet worden geboden. Verder behouden wij ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen of aanvullingen in de ter beschikking gestelde informaties tot stand te brengen.

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting heeft ook betrekking op andere websites, waarnaar door middel van een zogenaamde hyperlink wordt verwezen. Hier geldt: Hella Gutmann Solutions GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, die op grond van een dergelijke verbinding worden bereikt. Inhoud en opbouw van deze websites zijn auteursrechtelijk beschermd, de vermenigvuldiging van informaties of gegevens, met name het gebruik van teksten, tekstdelen of beeldmateriaal, vergt de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hella Gutmann Solutions GmbH.


Klantlogin

Selecteer de gewenste optie en gebruik uw toegangsgegevens om in te loggen.

Wachtwoord vergeten?

Hebt u hulp nodig om in te loggen?